Duben 2016

Neopakovatelná krása

28. dubna 2016 v 13:11 | Kate |  Vlastní tvorba
Maturitní sloh z ČJ - zadání jaro 2015.

Nadpis: Neopakovatelná krása

Výchozí text:
Pomalu sestupuji níž a níž, snad až do samého nitra matky Země. Sem dolů paprsky slunce nedolétnou, s každým krokem je stále jasnější, že jeskynním vládcem je chlad. Můj dech se sráží v drobné stříbrné krystalky ledu. Temnota. Ticho. Tajemno. Strop je obsypaný drobnými i mohutnými krápníky, po nichž v pravidelných intervalech stéká kapka za kapkou. Jejich dutý hlas jako by měřil podzemní čas. Zní - hyne - zní a hyne zas.
(CZVV)

Pokyn: Líčení jedinečné, dosud neobjevené přírodní scenérie (funkce výchozího textu inspirativní)
Čas: 60 minut
Minimální počet slov: 250
Počet slov tohoto textu: 329


Žena v zajetí doby

28. dubna 2016 v 12:06 | Kate |  Vlastní tvorba
Maturitní sloh z ČJ - zadání z jara 2015.

Nadpis: Žena v zajetí doby

Výchozí text:
Jedna žena se mě ptala: "Máte syna a dceru. Chcete, aby oba měli v životě stejné možnosti?" Odpověděla jsem: "Samozřejmě!" A ona na to: "Pak jste feministka." Já osobně nesnáším kategorizace, zužují totiž obzory.
(z rozhovoru s Hadar Galron, www.narodni-divadlo.cz, upraveno)

Pokyn: Úvahový text o feminismu a různých způsobech vnímání tohoto fenoménu (funkce výchozího textu inspirativní)
Čas: 60 minut
Minimální počet slov: 250
Počet slov tohoto textu: 455


Nespravedlivé obvinění

28. dubna 2016 v 10:52 | Kate |  Vlastní tvorba
Maturitní sloh z ČJ - zadání z jara 2015.

Nadpis: Nespravedlivé obvinění

Výchozí text:
Pan Břicháček měl své rituály. Každé dopoledne obešel náměstí. Tu prohodil pár slůvek s paní poštmistrovou, tu se zastavil na kus řeči v řeznictví. Při cestě nazpátek uctivě pozdravil sousedy zvědavě vykukující z oken a ze schránky si vyzvedl novou poštu. Většinou ho různé banky přemlouvaly, aby si právě od nich půjčil peníze. Párkrát do roka si na něj také vzpomněl syn a poslal mu pohled odněkud z druhého konce světa.

Dnes však jedna obálka byla jiná. Bez adresy, bez odesílatele. Na lístku uvnitř ho kdosi neúhledným písmem obviňoval, že…

Pokyn: Zpracovat vypravování, jehož úvodem je výchozí text
Čas: 60 minut
Minimální počet slov: 250
Počet slov tohoto slohu: 478


Sen o lidské nesmrtelnosti

27. dubna 2016 v 12:59 | Njina |  Vlastní tvorba
Jedná se o cvičný maturitní sloh. Zadaný nadpis zněl: Sen o lidské nesmrtelnosti. Text měl být úvahou o myšlence nastínění ve výchozím textu (což byl úryvek z Čapkova díla: Věc Markopulos).
Minimální počet slov je 250.
Za 60 minut jsem byla schopná napsat 484 slov i s kontrolou.

Výchozí text byl následující:
EMILIA: Nemá, nemá, nemá se tak dlouho žít!
VÍTEK: Proč?
EMILIA: Člověk to nesnese. Do sta, do sta třiceti let to vydrží, ale pak… pak to pozná… pozná, že… A pak v něm umře duše… Člověk nemůže milovat tři sta let. Ani doufat, ani tvořit, ani se dívat tři sta let. Nevydrží to. Všecko omrzí. Omrzí být dobrý a omrzí být špatný. Nebe i země tě omrzí. A pak vidíš, že to vlastně není. Není nic. Ani hřích, ani bolest, ani země, vůbec nic. Jen to je, co má nějakou cenu.
(K. Čapek, Věc Makropulos, zkráceno)


Jak jsem poznal vaši matku

27. dubna 2016 v 10:33 | Njina |  Vlastní tvorba
Jedná se o zkoušku psaní maturitního slohu z českého jazyka.
V zadání stál jen nadpis slohu a pokyn, že se má jednat o zpracování otcova vyprávění dětem. Nic víc, nic míň! Hlavně napsat alespoň 250 slov!
Za dobu stanovenou ke psaní (tj. 60 minut) jsem stihla s přehledem napsat 360 slov a dvakrát po sobě text překontrolovat.
Není to nijaké veledílo - text neobsahuje hluboké myšlenky, ale je napsán (alespoň doufám) gramaticky a stylisticky správně.


Svoboda

24. dubna 2016 v 18:43 | Njina & Kate |  Názory
Svoboda není zaručená. To, že ji pár chlápků před mnoha lety přidalo do seznamu základních lidských práv ještě neznamená, že ji budou všichni svobodně dodržovat. Jsem vychovávaná ve svobodné zemi, s ústavně zakotvenou rovností pohlaví i barvy pleti, se svobodou vyznání a s možností projevu. Všechno tohle beru jako naprostou samozřejmost, jelikož jsem v tom duchu vyrůstala. Myslela jsem, že té svobody si váží všichni - mladí i staří, muži i ženy.
Od nepaměti jsem si myslela, že té svobody si váží v první řadě ti, kterým byla tak dlouho odpírána, tedy starší lidé a ženy. Stáří přeci zažilo nesvobodu, viděli a zažili šedé období našich dějin, ohlečené do rudých trenýrek se srpem a kladivem v rukách. Ženy si svobodu užily naposledy v pravěku za dob matriarchátu, jinak na tom byly v průběhu věků dost mizerně.
Přemýšlela jsem, proč je svoboda jedněch upírána a svoboda druhých rozšiřována na jejich úkor. Přemýšlela jsem a přemýšlela, ale řešení leží stále za horizontem, takže na ně stále nedosáhnu.

(Hitmaker: Šrája - Imigrant song)